Alamat Baru

Dengan sukacitanya aku mengumumkan bahawa
http://helmi87.blogspot.com
telah berpindah ke alamat baru iaitu
http://www.emisyntech.com
Terima kasih atas sokongan anda.

<a alt=”is more than syntax” href=”http://www.emisyntech.com/”><img border=”0″ src=”http://1.bp.blogspot.com/_eeV_tOUbPJY/SxYKV7uRliI/AAAAAAAAAaI/ySm_uY5jPrE/s320/logo_small.jpg” /></a>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *