IronMan 2

Reviews : Iron Man 2

Identity Tony Stark (Robert Downey, Jr.) sebagai Iron Man 2 sudah terdedah. Bebeza dengan super hero lain, Tony ini jenis berlagak dan suka menunjuk.Justin Hammer (Sam Rockwell) cemburu dengan kejayaan Tony dan ingin mencipta iron man tetapi tidak menjadi dan meminta bantuan Ivan Vanko (Mickey Rourke) iaitu anak kepada Anton Vanko yang sebelum ini menjadi partner kepada ayah Tony