Kenaikan Kelayakan Pinjaman Perumahan

Kadar baru kelayakan pinjaman perumahan mengikut PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2011.

KELAYAKAN PINJAMAN

Kadar kelayakan ini digunapakai untuk Hakim-hakim Mahkamah Agong/Mahkamah Tinggi dan yang setaraf dengannya, Pegawai -Pegawai Perkhidmatan Awam Am, Anggota Pasukan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Amaun Kelayakan Pinjaman Perumahan adalah seperti berikut :

TARIKH BERKUATKUASA MULAI JANUARI 2011

Bil Gaji Bulanan Hakiki (RM) Kelayakan Pinjaman (RM)
1 6,500 dan ke atas 450,000
2 5,500 ke 6,499 420,000
3 4,500 ke 5,499 400,000
4 3,500 ke 4,499 380,000
2 3,000 ke 3,499 320,000
3 2,500 ke 2,999 280,000
4 2,000 ke 2,499 255,000
5 1,500 ke 1,999 205,000
6 1,200 ke 1,499 168,000
7 1,000 ke 1,199 130,000
8 800 ke 999 105,000
9 799 dan ke bawah 80,000

Untuk maklumat lanjut sila layari Laman Web Rasmi Bahagian Pinjaman Perumahan Jabatan Perbendaharaan Malaysia

Emi